CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

08-04-2015 - 14:59

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng 8/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã về dự Đại hội Đảng bộ xã Sơn Quang (Hương Sơn) lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở được Huyện uỷ Hương Sơn chọn tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở trên toàn huyện.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75344l0.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75344l0.jpg

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã chú trọng và tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó, đặc biệt chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75345l1.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75345l1.jpg

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Sơn Quang đã dồn sức cho lãnh đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó tập trung tập trung cao cho Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và tư duy của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ, chính trị ổn định, thế trận lòng dân được giữ vững, an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người của Sơn Quang đạt trên 22 triệu đồng; công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục được nâng cao đối với các cấp học...

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Quang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đoàn kết xây dựng xã Sơn Quang vững mạnh toàn diện; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu về đích NTM năm 2016. Trong đó, tập trung những chỉ tiêu cụ thể như: Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 700 tấn; tổng giá trị sản xuất đạt 180 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% vào năm 2016;t tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

* Cũng trong sáng nay, Đảng bộ xã Thanh Lộc chính thức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 110 đại biểu. Đây là đơn vị đầu tiên được huyện Can Lộc chỉ đạo Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện tới dự.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75348l2.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75348l2.jpg

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Lộc hoàn thành 19 tiêu chí NTM, về đích trước 1 năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,7%, giảm 5,2% so với năm 2010; 10/10 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước phát triển tốt; kết cấu hạ tầng được hoàn thiện; thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra; văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên; QP-AN tiếp tục được giữ vững…

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75346l3.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75346l3.jpg

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75347l4.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75347l4.jpg

Biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đưa bình quân thu nhập đầu người 65 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 12%, đến năm 2020 đạt 5,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; xây dựng 10/10 khu dân cư kiểu mẫu…

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Đảng bộ xã tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; phát triển nhanh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; ứng dụng KH-KT vào sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai có hiệu quá tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề; tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị các giá trị văn hóa…

* Sáng 8/4, Đảng bộ Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (HAINDECO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75350l5.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75350l5.jpg

Đại biểu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo chính trị của Đảng bộ HAINDECO nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng được nhiểu mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ.

Với sự đồng thuận đoàn kết, nỗ lực cũng như sự quyết tâm và có chiến lược đầu tư đúng đắn của toàn thể đảng viên Đảng bộ công ty HAINDECO, đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Theo đó, năm 2014, giá trị tổng sản lượng đạt 238,9 tỷ đồng (tăng 220% so với đầu nhiệm kỳ); doanh thu đạt 230,3 tỷ đồng (tăng 205% so với đầu nhiệm kỳ); lợi nhuận đạt 1,011 tỷ đồng (tăng 10 lần so với đầu nhiệm kỳ); nộp ngân sách đạt 9,8 tỷ đồng (tăng 161% so với đầu nhiệm kỳ);…

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả thông qua việc tích cực hỗ trợ nguồn lực cho một số địa phương. Trong 2 năm (2013,2014) BCH Đảng bộ đã thống nhất trích quỹ phúc lợi hỗ trợ cho các địa phương trên 230 triệu đồng. Đồng thời, BCH Đảng bộ đã vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trong công ty đóng góp vào các quỹ từ thiện với số tiền trên 361 triệu đồng.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo chính trị. Các ý kiến cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và tập trung phân tích các vấn đề mà Đảng bộ cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: phát huy lợi thế hiện có để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với mức tăng 15-20 %/năm; đảm bảo việc làm cho người lao động; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75351l6.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75351l6.jpg

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Dương Xuân Hòa đề nghị Đảng bộ công ty quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động; nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh...

Đại hội Đảng bộ Công ty HAINDECO lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 4 đồng chí.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75352l7.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75352l7.jpg

Chi bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh (1 trong 3 đơn vị được chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ huyện Kỳ Anh) cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong sáng nay.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75354l8.jpg

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75353l9.jpg

Các đại biểu biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi ủy Chi cục Thuế Kỳ Anh đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là từng bước cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải cách quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; là đơn vị dẫn đầu ngành Thuế Hà Tĩnh. Chi bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt danh hiệu công sở văn hóa.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ đề ra mục tiêu thu ngân sách nội địa trên địa bàn huyện từ 300 đến 350 tỷ đồng nhưng đến giữa nhiệm kỳ (năm 2013) đã thu đạt 391 tỷ đồng, vượt mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Năm 2014, thu thuế đạt 776,3 tỷ đồng (gấp 3,4 lần so với đầu nhiệm kỳ).

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tăng thu từ 15-20%/năm, đến năm 2019 đạt 1.930 tỷ (tổng thu trong 5 năm 2015-2020 đạt 7.225 tỷ). 100% cán bộ, công chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; có 2-3 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp bộ. Cơ quan giữ vững danh hiệu công sở văn hoá và đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, đại hội thống nhất các giải pháp như: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đội thuế; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính theo hướng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách hành chính công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ.

http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75355l10.jpg http://i.baohatinh.vn/news/1514/106d3134800t75355l10.jpg

Đại diện các ngành, huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Trần Xuân Phượng – nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục tái cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Nhóm PV-CTV

 

. . . . .