CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

03-07-2024 - 07:31

Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho hơn 11.000 lao động

Từ đầu năm 2024 lại nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho 11.218 lao động, đạt 50,99% kế hoạch năm.

Công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh được đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động.

Theo số liệu thống kê từ Sở LĐ-TB&XH, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tổ chức được 55 phiên giao dịch việc làm thu hút 8.154 lượt người lao động và 184 doanh nghiệp tham gia. Trong đó, có 11 phiên sàn cố định, 23 phiên chuyên đề, 6 phiên giao dịch việc làm lưu động, 9 phiên giao dịch việc làm cho các doanh nghiệp lớn và 6 phiên giao dịch việc làm online. Qua đó, đã tư vấn cho 7.189 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 5.288 lượt lao động, kết nối việc làm thành công đối với 1.248 người lao động.

Tính chung, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.218 lao động, đạt 50,99% so với kế hoạch năm. Trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 6.619 lao động, đi làm việc ở nước ngoài 4.599 lao động.

Theo BHT

LinK: https://baohatinh.vn/ha-tinh-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-11000-lao-dong-post269169.html

. . . . .