• eng-flag
Hướng dẫn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
22/2013/TT-BLĐTBXH 15/10/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUY ĐỊNH MẪU VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI