CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

12-02-2020 - 14:52

Phong trào thi đua ở Hà Tĩnh cần gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Chiều 12/2, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng.

Năm 2019, các sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã kịp thời tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân đã tập trung thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động (Cả nước chung sức xây dựng NTM, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, và phong trào Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở). Các phong trào sau khi được phát động đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh và các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chất lượng khen thưởng được nâng lên; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác có sự chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tiếp tục được tăng cường. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều nội dung phong phú. Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, có nhiều chuyên trang, chuyên mục biểu dương điển hình, gương người tốt việc tốt.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã chủ động, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua giao ước thi đua năm 2020.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Hà Tĩnh trình Chủ tịch Nước tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 4 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến cho 14 cá nhân;

Các khối thi đua ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH năm 2020.

Trình Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 12 tập thể, tặng bằng khen cho 106 tập thể và cá nhân; đề nghị Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động cho 8 tập thể và 19 cá nhân; tặng Huân chương Độc lập cho 170 cá nhân; đề nghị Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tặng giải thưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các tập thể được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 101 tập thể, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 44 cá nhân; tặng bằng khen cho 2.353 tập thể và cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

Năm 2020, Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương. Tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường hoạt động của hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng...

...Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh...

...Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Tiến Hưng cho rằng, phong trào thi đua yêu nước năm 2019 được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi, rộng khắp với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Công tác khen thưởng được đổi mới.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thi đua – khen thưởng năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thi đua ái quốc, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, từ đó tích cực hưởng ứng; tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào của Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, các phong trào tập trung hướng vào tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng NTM…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phân chia khối, cụm thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tích cực chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị điển hình các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Xây dựng, hoàn thiện văn bản về tổ chức thi đua, công tác khen thưởng, đưa công tác khen thưởng đi vào nền nếp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

 

baohatinh.vn

. . . . .