CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

20-05-2024 - 10:02

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong các lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô, Dịch vụ lưu trú và Chăm sóc điều dưỡng theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định

Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản về Chương trình lao động kỹ năng đặc định, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong các lĩnh vực (i) Bảo dưỡng ô tô, (ii) Dịch vụ lưu trú và (iii) Chăm sóc điều dưỡng - kỳ thi cần thiết cho người lao động muốn có tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” trong các lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô, Dịch vụ lưu trú và Chăm sóc điều dưỡng tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô (xem tại đây).

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú (xem tại đây).

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực Chăm sóc điều dưỡng (xem tại đây).

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để người lao động và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản có người lao động đang có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô, Dịch vụ lưu trú và Chăm sóc điều dưỡng theo Chương trình kỹ năng đặc định biết, đăng ký tham dự.

Theo Cục QLLĐ nước ngoài

Link: http://dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=8733

. . . . .