CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

01-11-2017 - 15:59

8 tháng đầu năm gần 46.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, 8 tháng đầu năm 2009 cả nước đưa được 45.634 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt trên 50% kế hoạch năm.

Thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất vẫn là Đài Loan với 13.202 người; tiếp đó là Hàn Quốc: 5.549 người; Nhật Bản: 3.793; Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất  (UAE): 3.051 người; Li bi: 2660 người; Ma cao: 2.349 người; Malaysia 1.666; Nga: 1484 người và các thị  thị trường khác là 11.880 người. 

Theo một cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, khủng hoảng kinh tế mặc dù đã được nhìn nhận là “đi ngang” nhưng kinh tế nhiều nước vẫn chưa thực sự phục hồi, nhu cầu tiếp nhận lao động nhập cư vẫn hạn chế. Vì thế, con số 8 tháng đầu năm nêu trên là những kết quả khá tích cực.

Đặc biệt, dấu hiệu tích cực nhất cho đến thời điểm này là nhiều doanh nghiệp đã kết hợp với các tỉnh có huyện nghèo triển khai rất tốt Quyết định 71/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 - 2020. Đã có những lao động đầu tiên được đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình này.

. . . . .