CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

30-11-2017 - 10:09

Cho thuê văn phòng

Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 162 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (+84-239) 3855568; 3858619

Fax: (+84-239) 3858136

Email: haindeco.ht@gmail.com

Hotline: 0977996699

 

 

 

 

. . . . .
Tin cùng chuyên mục