CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

06-12-2014 - 07:35

Điều kiện để trở thành tu nghiệp sinh

Người đi tu nghiệp tại Nhật Bản phải là người đủ tiêu chuẩn theo những điều kiện dưới đây:

Người đi tu nghiệp tại Nhật Bản phải là người đủ tiêu chuẩn theo những điều kiện dưới đây:

1. Phải là người đang làm nghề giống với nghề nghiệp mà họ sẽ tu nghiệp tại Nhât Bản và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề đó.

2. Phải là người có trình độ văn hóa hết cấp 3 trở lên hoặc có trình độ học vấn tương đương.

3. Tuổi đời từ 18-35: Nam cao 1.65m trở lên, nặng 55kg. Nữ cao 1.55m trở nên, nặng 45kg trở nên.

4. Phải là người có đủ trình độ tiếng nhật để tu nghiệp tại Nhật Bản.

5. Phải là người có ý thức cao về mục đích theo chương trình tu nghiệp tại Nhật Bản.

6. Phải là người sau khi kết thúc chương trình tu nghiệp về nước đúng thời hạn.

7. Phải là những người được tổ chức, cơ quan Việt Nam tiến cử đi tu nghiệp.

8.  Phải là những người chưa từng đi tu nghiệp tại Nhật Bản.

9.  Phải là những người có đủ sức khỏe tốt, có giấy chứng nhận sức khỏe, không mắc các bệnh về gan, phổi, các bệnh truyền nhiễm, răng miệng, xăm trổ và những bệnh khác.

10. Phải là người không có tiền án tiền sự tại Việt Nam.

. . . . .