CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

24-11-2014 - 15:37

Quyết liệt chỉ đạo để tăng GDP trên 23%, thu ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng

Sáng 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và kế hoạch, nhiệm vụ trong thời gian tới.

http://soxaydung.hatinh.gov.vn/sxd/static/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b80c5fbab4c890da.312e6a7067.jpg

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị để hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu tăng GDP trên 23%, thu ngân sách đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2014 cho thấy, trong bối cảnh khó khăn chung, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được huy động các nguồn lực triển khai theo đúng kế hoạch, số dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng tiếp tục tăng lên.

Nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tăng nhanh về quy mô, tổ chức sản xuất theo hướng doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng. Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả toàn diện hơn.


http://soxaydung.hatinh.gov.vn/sxd/static/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.812e04580458b569.322e6a7067.jpg

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Cao Thanh: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo thuận lợi thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ lãi suất, phục vụ các công trình trọng điểm. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại gắn với công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, mở rộng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đào tạo nghề chuyển hướng theo đơn đặt hàng, bước đầu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chuyển biến tích cực. Hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KHCN, TN&MT, cải cách hành chính tiếp tục đi vào chiều sâu. QP-AN tiếp tục được giữ vững...

http://soxaydung.hatinh.gov.vn/sxd/static/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b88988512d03a1b8.332e6a7067.jpg

Giám đốc Sở NN&PTNT Đặng Ngọc Sơn: Toàn tỉnh có 70 xã dưới 7 tiêu chí, trong đó còn 13 xã dưới 5 tiêu chí và không còn xã dưới 3 tiêu chí

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, mức tăng trưởng GDP năm 2014 ước đạt hơn 23%, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, việc chấp hành thời vụ, các quy định quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp chưa nghiêm; tái cơ cấu nội ngành có chuyển biến tích cực nhưng còn diễn ra chậm; tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, vi phạm về nhãn mác vẫn còn; hoạt động du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng nhu cầu lao động; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp…

http://soxaydung.hatinh.gov.vn/sxd/static/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.aa6b7d35aebb6815.342e6a7067.jpg

Giám đốc Sở Công Thương Trần Nhật Tân: 10 tháng đầu năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý kiểm tra gần 3.000 vụ, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2013. Hiện công tác QLTT chủ yếu đang do lực lượng chuyên ngành thực hiện, vai trò của chính quyền cấp huyện, xã còn mờ nhạt.

Đánh giá cao kết quả 11 tháng năm 2014, nhất trí với phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả của UBND tỉnh, các ý kiến tham gia thảo luận cũng cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường kiểm soát thị trường…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước phát triển đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc thực hiện kế hoạch năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị để hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu tăng GDP trên 23%, thu ngân sách đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Theo đó, ngành thuế cần chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tăng cường các biện pháp chống thất thu, tiến hành thu đúng, thu đủ và thu kịp thời nhằm tạo sự công bằng trong phát triển.

Cùng đó là tập trung kích thích, hỗ trợ mở rộng, phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh huy động vốn đầu tư cho nhu cầu phát triển, hoàn thiện dần cơ chế xã hội hóa đầu tư; chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu 5 đề án tái, nhiệm vụ trọng tâm gắn với xây dựng nông thôn mới, tiến hành tổng kết và nhân rộng việc ứng dụng KHKT, công nghệ sinh học vào sản xuất; đảm bảo tình hình an ninh, trật tự; quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng giành thời lượng xứng đáng để tuyên truyền thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, nhất là công tác thu ngân sách từ nay đến cuối năm.

Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 11 tháng đạt 78.291 tỷ đồng, tăng 16,85% so kế hoạch giao đầu năm, dự kiến cả năm đạt 85.862 tỷ đồng, tăng 28,15% so kế hoạch, tăng 59% so với năm 2013.

CN - TTCN tăng trưởng 23,14% so với năm 2013; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 19,6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu và cảng biển trên địa bàn ước đạt 3,7 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách tính đến ngày 20/11/2014 đạt 9.353,2 tỷ đồng.

Dự kiến đến cuối năm 2014 có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn lên 20 xã.

 

. . . . .