CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

08-12-2014 - 09:59

Trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động

+ Quyết định thành lập Trung tâm: Quyết định số 253/QĐ/CT-XKLĐ ngày 18/7/2003 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Trung tâm đào tạo và Xuất khẩu lao động.

+ Địa chỉ: Số 162 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

+ Điện thoại: (0239) 3 859331                        + Fax: (0239) 3858136

+ Email: haindeco.ht@gmail.com

+ Người đứng đầu: Đinh Việt Cường            - Chức vụ: Giám đốc TT

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh. Không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản riêng, không có con dấu riêng. Tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ lao động – Thương binh và xã hội cấp và những nhiệm vụ do Giám đốc công ty giao

Trung tâm có các chức năng:

+ Tham mưu cho Giám đốc công ty tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong toàn Công ty theo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng pháp luật hiện hành.

+ Tổ chức thực hiện tư vấn và tuyển dụng lao động, đào tạo giáo dục định hướng cho lao động để Công ty đưa đi làm việc ở nước ngoài trong phạm vi những hợp đồng phái cử Công ty ký với đối tác đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nhiệm vụ của Trung tâm: 

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

+ Tư vấn cho người lao động lựa chọn ngành nghề, nước đến làm việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, phổ biến nội dung hợp đồng sẽ ký giữa Công ty với lao động.

+ Tư vấn về chính sách, pháp luật cho người lao động khi đi XKLĐ.

2. Thu thập, phân tích, dự báo, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung ứng thông tin XKLĐ cho Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ hoạt động XKLĐ.

3. Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ cho lao động đăng ký đi XKLĐ qua Công ty.

4. Tổ chức đào tạo, giáo dục định hướng và đào tạo kỹ năng cho lao động theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động làm các thủ tục liên quan đến XKLĐ và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức đưa, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Thu các khoản thu từ người lao động, phí quản lý từ đối tác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

8. Quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty (các Chi nhánh) được giao nhiệm vụ hoạt động trực tiếp về XKLĐ theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

9. Báo cáo hoạt động XKLĐ của toàn Công ty đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc hoạt động chung:

1. Đúng pháp luật, theo Điều lệ Công ty

2. Luôn nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các tiện ích để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

3. Ứng dụng tin học, viễn thông, điện tử ở mức độ ngày càng cao để thực hiện nhiệm vụ và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

4. Luôn giữ chữ tính với khách hàng, đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Công ty “Nhiều – Nhanh – Tốt – Rẻ”.

Phương châm hoạt động của Trung tâm:

1. Tận tâm với nhiệm vụ;

2. Tận tụy với công việc;

3. Tận tình với khách hàng.

   

Quy trình thực hiện chung:

1. Cán bộ và nhân viên làm việc tại Trung tâm thực hiện việc tiếp đón và phục vụ khách hàng đến liên hệ, giao dịch hay làm việc tại Trung tâm theo trình tự như sau:

- Chào hỏi;

- Mời ngồi và giới thiệu, mời sử dụng các tiện ích tại chỗ;

- Hỏi, lắng nghe, ghi nhận các thông tin cơ bản và nhu cầu của khách hàng;

- Thống nhất với khách hàng về nội dung nhu cầu của khách hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm và giới thiệu nơi giải quyết các nhu cầu khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm (nếu có).

- Trao đổi về các hướng giải quyết để khách hàng tự quyết định;

- Kết luận định hướng và liên hệ với các nơi có liên quan để giải quyết nhu cầu của khách hàng theo định hướng do khách hàng quyết định lựa chọn;

- Kết thúc và hẹn gặp lại.

Quy trình thực hiện các dịch vụ đi XKLĐ:

1. Trung tâm cung cấp các dịch vụ đi XKLĐ đối với tất cả các khách hàng, cụ thể như sau:

- Tư vấn chính sách, pháp luật về XKLĐ.

- Cung ứng thông tin cho khách hàng về ngành nghề, nước đến làm việc, chi phí, thu nhập của người lao động đi XKLĐ, nội dung cơ  bản của hợp đồng đi XKLĐ, tiêu chí để dự tuyển, phỏng vấn, đạo tạo, giám dục định hướng và tất cả các chính sách về lương, bảo hiểm, thời gian đi XKLĐ….một cách trung thực, chính xác và các thông tin khác liên quan đến trách nhiệm, nhiệm vụ của các bên.

2. Trung tâm cung cấp các dịch vụ đối với người lao động, cụ thể như sau: 

- Tư vấn xác định năng lực, trình độ, tính cách, năng khiếu để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

- Tư vấn mức độ thích hợp giữa tính cách, năng khiếu với nghề đã chọn hay với công việc đang làm;

- Tư vấn lựa chọn trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh bản thân, gia đình, với nhu cầu của thị trường XKLĐ.

 - Tư vấn lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người lao động;

- Tư vấn về hồ sơ dự tuyển, kỹ năng thi tuyển, dự phỏng vấn;

- Đào tạo Ngoại ngữ, giáo dục định hướng, pháp luật….cho lao động theo quy định của pháp luật và của Công ty trước khi đi XKLĐ.

- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động khi hoàn thành hợp đồng về nước.

. . . . .